JET PULSE TORBALI FİLTRE

Jet Pulse Torbalı Filtre

Jet-pulse filtrelerde prensip, tozlu gazı keçe bazlı torbadan dış yüzeyden iç yüzeye geçirerek tozu gidermek. Torba yüzeyinde tutulan tozlar basınçlı hava etkisiyle silkelenerek Filtre altındaki bunkerlerde toplanır. Bunkerlerde biriken tozlar, toz boşaltma ekipmanları ile filtreden dışarı alınır. Tutulan tozlar eğer sistem için ürün ise üretime tekrar kazandırılmak üzere, toz taşıma ekipmanları vasıtasıyla sisteme taşınır.